Tipos de interpolación

Actualmente en Adobe Animate existen tres tipos de Interpolación o Tweens: Interpolación de forma, Interpolación Clásica e Interpolación de movimiento.